Aectra Plastics

Politica de Confidențialitate

Suntem încântați că ați manifestat interes pentru firma noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea AECTRA Plastics S.R.L .. Utilizarea paginilor de internet ale AECTRA Plastics S.R.L. este posibilă fără nicio indicație a datelor cu caracter personal; cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale pentru firme prin intermediul website-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice țării, reglementări aplicabile AECTRA Plastics SRL. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg despre natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le prelucrăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, cu privire la drepturile lor.

În calitate de operator, AECTRA Plastics S.R.L. a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transfere date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.

 1. Definiții

Declarația privind protecția datelor AECTRA Plastics S.R.L. se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori mai întâi să explicăm terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, utilizăm, printre altele, următorii termeni:

a) Date personale

Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai acelei persoane fizice.

b) Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date personale sunt prelucrate de operatorul responsabil cu prelucrarea.

c) Prelucrare

Prelucrarea este orice operațiune sau set de operații care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă se face sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

e) Profilarea

Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța acelei persoane fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

f) Pseudonimizare

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea informațiilor suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse măsurilor tehnice și organizatorice pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operatorul sau operatorul responsabil cu prelucrare

Operatorul sau operatorul responsabil cu prelucrarea este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de legislația Uniunii sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statelor membre.

h) Procesor

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este o terță parte saunu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

j) Terț

Terț este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, procesatorul și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau procesatorului, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

k) Consimțământul

Consimțământul persoanei vizate este orice indicație liberă, specifică, informată și fără echivoc a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal care îl privesc.

 

 1. Numele și adresa controlerului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și ale altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

AECTRA Plastics S.R.L.

Calea Floreasca nr 212, sector 1

014472 Bucuresti

România

Telefon: +40 374 484 191 -2 -3 -4

E-mail: office@aectra-plastics.ro

Website: www.aectra-plastics.ro

 

 1. Cookie-uri

Paginile de internet ale AECTRA Plastics S.R.L. folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri și servere de internet folosesc cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor și serverelor de internet vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un browser de Internet specific poate fi recunoscut și identificat folosind ID-ul unic cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, AECTRA Plastics S.R.L. poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a face mai ușor pentru utilizatori utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului care utilizează cookie-uri, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când este accesat site-ul web, deoarece acesta este preluat de site-ul web, astfel încât cookie-ul este stocat în sistemul computer al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, poate refuza definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor din browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru web pot fi în întregime utilizabile.

 

 1. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul web al AECTRA Plastics S.R.L. colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automat apelează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Colectate pot fi (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) site-ul web de pe care ajunge un sistem de acces pe site-ul nostru web (așa-numitele refereri), (4) sub -site-uri, (5) data și ora accesului la site-ul Internet, (6) o adresă de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi utilizate în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie informațională.

Atunci când utilizați aceste date și informații generale, AECTRA Plastics S.R.L. nu trage nicio concluzie despre persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) furnizarea corectă a conținutului site-ului nostru web, (2) optimizarea conținutului site-ului nostru web, precum și a reclamei acestuia, (3) asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie informațională și a tehnologiei site-ului nostru web și (4) furnizează autorităților de aplicare a legii informațiile necesare urmăririi penale în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, AECTRA Plastics S.R.L. analizează statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor din întreprinderea noastră și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime ale jurnalului serverului facestea sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

 

 1. Posibilitate de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul web al AECTRA Plastics S.R.L. conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a așa-numitei poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date cu caracter personal către terți.

 

 1. Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară realizării scopului stocării sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legile sau reglementările la care este supus operatorul la.

În cazul în care scopul stocării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de stocare prescrisă de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse de rutină în conformitate cu cerințele legale.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

a) Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate datele cu caracter personal care îl privesc. Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

b) Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și reglementările europene acordă persoanei vizate acces la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • acolo unde este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă;
 • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a obiecta la o astfel de prelucrare;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa lor;
 • existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare legate de transfer.

Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator fără întârziere nejustificată rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc. Luând în considerare scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârziere nejustificată, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârziere nejustificată în cazul în care unul dintre următoarele motive se aplică, atât timp cât prelucrarea nu este necesară:

 • Datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există alt motiv legal pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative pentru aceastaprelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale din legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționată la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate anterior și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de AECTRA Plastics S.R.L., el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al AECTRA Plastics S.R.L. trebuie să se asigure cu promptitudine că cererea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, trebuie să ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alte persoane operatorii care prelucrează datele cu caracter personal pe care persoana vizată le-a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricărui link către sau copierea sau reproducerea acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajați ai AECTRA Plastics S.R.L. va dispune măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul de restricționare a prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

 • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului le înlocuiesc pe cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită, iar o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de AECTRA Plastics S.R.L., el sau ea poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul AECTRA Plastics S.R.L. va aranja restricționarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a primi datele cu caracter personal care îl privesc, care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. El sau ea va avea dreptul să transmită aceste date către alt operator fără a fi împiedicate de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se efectuează prin mijloace automate, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite de operator.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a transmite datele cu caracter personal direct de la un operator la altul, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și atunci când face acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile altora.

Pentru afirmarea dreptului la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al AECTRA Plastics S.R.L ..

g) Dreptul de a obiecta

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obiecta, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică și profilării pe baza acestor prevederi.

AECTRA Plastics S.R.L. nu va mai prelucra datele cu caracter personal în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care AECTRA Plastics S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc pentru o astfel de comercializare. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care este legat de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune AECTRA Plastics S.R.L. la prelucrarea în scopuri de marketing direct, AECTRA Plastics S.R.L. nu va mai procesa persdate onale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către AECTRA Plastics S.R.L. în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al AECTRA Plastics SRL. În plus, persoana vizată este gratuită în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58 / CE, să-și folosească dreptul de a obiecta prin mijloace automate folosind specificații tehnice.

h) Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îl privesc sau care îl afectează în mod semnificativ, atâta timp cât decizia (1) nu este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru căruia îi este supus operatorul și care stabilește, de asemenea, stabilesc măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, AECTRA Plastics S.R.L. implementează măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului, pentru a-și exprima punctul de vedere și a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind luarea deciziilor individuale automatizate, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al AECTRA Plastics S.R.L ..

i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în orice moment.

Dacă persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al AECTRA Plastics S.R.L.

 

 1. Prevederi privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site web, controlorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numitul referent), care subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analiza web este utilizată în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a efectua o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite.

Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația „_gat. _anonymizeIp ”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimizată la accesarea site-urilor noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul de pe site-ul nostru. Google folosește datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web și pentru a furniza rapoarte online, care arată activitățile de pe site-urile noastre web și pentru a oferi alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.

Google Analytics plasează un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google este activat să analizeze utilizarea site-ului nostru web. Cu fiecare apelare către una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și decontării comisioanelor către Google. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, întreprinderea Google dobândește cunoștințe despre informații personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor, și ulteriory creați decontări de comisioane.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația din care a fost făcut accesul și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. La fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, vor fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică către terți.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și astfel să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google Analytics să seteze un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment printr-un browser web sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune unei colecții de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și șansa de a exclude orice astfel de date. . În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un supliment de browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest supliment pentru browser spune Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de internet nu pot fi transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor pentru browser este considerată o obiecție de către Google. Dacă sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze suplimentele browserului pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de completare pentru browser a fost dezinstalat de persoana vizată sau de orice altă persoană care este atribuită sferei sale de competență sau este dezactivat, este posibil să se execute reinstalarea sau reactivarea programelor de completare pentru browser.

Informații suplimentare și prevederile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi recuperate la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării

Artă. 6 (1) lit. un GDPR servește ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru a furniza orice alt serviciu, prelucrarea este în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) lit. c GDPR.

În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurări de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei părți terțe. Apoi prelucrarea ar avea la bază art. 6 (1) lit. d GDPR.

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea avea la bază articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele legale menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special, deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 GDPR).

 

 1. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților noștri și a acționarilor.

 

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit, ca long întrucât nu mai este necesar pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

 

 1. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerință necesară pentru încheierea unui contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale nerespectării acestor date

Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este parțial cerută de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual).

Uneori poate fi necesar să încheiem un contract prin care persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care ulterior trebuie prelucrate de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când firma noastră semnează un contract cu acesta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea consecința că contractul cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat.

Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este necesară prin lege sau contract sau este necesară încheierii contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal și consecințele nedivizării datelor cu caracter personal date.

 

 1. Existența procesului decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea de decizii sau profilarea automată.

Această politică de confidențialitate a fost generată de Generatorul de politici de confidențialitate al Asociației germane pentru protecția datelor, dezvoltat în cooperare cu avocații confidențialității de la WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.